Óvoda

Az óvoda története

Óvodánk több mint húsz éves múltra tekint vissza. Az 1991 óta, szülői kezdeményezésre katolikus szellemben nevelő önkormányzati óvodát 1995-ben vette át dr. Dankó László érsek úr. 

A Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola 2007. szeptember 1-jétől működik összevontan. Megindult az egységesülés folyamata, és óvodánk az iskolával való integráció óta nagy népszerűségnek örvend a jánoshalmi vallásos szülők és gyermekek körében, hiszen hetedik éve szinte maximális kihasználtsággal működünk. Az egyre nagyobb igény, a hozzánk jelentkező gyermekek létszáma már évekkel ezelőtt szűkössé tette az épületet és tekintve, hogy a régi épületünk saroktelek, két emeletes ház mellett, udvara sem biztosított elég helyet a játékra, mozgásra.

A 2012/13 - as nevelési évtől óvodánk egy negyedik csoporttal és egy gyönyörű új épülettel,és hatalmas játszóudvarral bővült,melyre játékokat telepítettünk, fenntartónk pedig biztonságos kapuval, és kerítéssel zárta körbe a területet.

Pedagógiai programunkban kiemelt helyet kap a tehetséggondozás, valamint a felzárkóztatás. Az ingyenes délutáni tevékenységek közül, melyeket házon belül oldunk meg, a tehetséggondozás keretében az óvodapedagógusok javaslata alapján gyermekek részt vehetnek: dráma,zeneovi, kézműves, játékos angol (középső – nagycsoport) foglalkozásokon. A csoportban történő tehetségazonosításon, és differenciált, egyéni fejlesztésen túl heti egy-egy alkalommal fél órában fejlesztjük a kiemelten tehetséges gyermekek „talentumait”. Idei tanévtől a nagycsoportosoknak heti egy alkalommal játékos képességfejlesztő délutánt is tartunk.

 

 Katolikus intézményként arra törekszünk, hogy a hitre nevelésünk az egész óvodai életet átható folyamat legyen. Áhítattal kezdjük a napot, lelki beszélgetést folytatunk a gyermekekkel, a KPSZTI által megadott „Vallásos és erkölcsi nevelés” ajánlott éves terve alapján, majd dobunk a szeretet dobókockával.

 

Főbb állami, egyházi ünnepeket az óvodában is, a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően éljük meg, ezeken kívül különleges hagyományokat is ápolunk, ezek köré csoportosítjuk tevékenységeinket. Minden alkalommal nyílt nap formájában szervezzük, hogy az érdeklődő szülők is velünk éljék meg az élményt.

 

Ünnepeink, hagyományaink időrendi sorrendben:

 

·                                 Veni Sancte

 

·                                 Terményáldás

 

·                                 Szent Erzsébet kenyér sütés és szentelés

 

·                                 Adventi készülődés

 

·                                 Szent Miklós napja

 

·                                 Karácsonyi gyertyagyújtás

 

·                                 Vízkereszt - Napkeleti bölcsek ünnepe

 

·                                 Apák köszöntése

 

·                                Balázs áldás (képgaléria)

 

·                                 Gyertyaszentelő

 

·                                Farsang (képgaléria)

 

·                                 Hamvazószerda

 

·                                 Az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe- március 15

 

·                                 Apák köszöntése

 

·                                 Évzáró- és anyák napi ünnepélyek

 

·                                 Búcsúzó ünnepély

 

·                                 Gyereknap

 

·                                 Te Deum és ballagás

Közösségi média

© 2023 Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola Készítette: Matricadiszkont

Keresés